Contra-indicaties

Dit is de lijst van contra-indicaties die we tot op vandaag kennen:

Electrostimulatie

- Op mensen die metalen delen in het lichaam hebben die zich kunnen gaan verplaatsen door een magnetisch veld, en/of het joule-effect (opwarming);
- Op mensen die metalen gewrichtsprothesen dragen;
- Op mensen die lijden aan flebitis, tromboflebitis of ontstoken spataderen;
- Op mensen die een pacemaker dragen (risico op slechte werking van deze laatste als gevolg van de elektrische impulsen);
- Op zwangere vrouwen;
- Op vrouwen die een intra-uterien IUD spiraaltje dragen;
- Op mensen die getroffen worden door ernstige inflammatoire processen en ernstige ziektes (kanker, leukemie, ziektes van de huid,...)
- Op mensen die een transplantatie ondergaan hebben.

Chromo

Geen rood bij ernstige ziektes (kanker)
Geen blauw bij zwangere vrouwen

 

Bij twijfel worden klanten aangeraden om hun behandelende arts te raadplegen en een medisch attest te vragen waarin staat dat ze de behandeling mogen ondergaan!